Når du som lejer vil opsige din bolig, bedes du følge følgende steps:

1. Opsigelse

Der er normalt tre måneders opsigelse, hvilket betyder, at du hæfter tre måneder efter din opsigelse. Her kan du selv vælge om du vil bo i lejligheden i perioden. Du skal senest være fra flyttet lejlighed 2 uger inden din hæftelse for lejligheden ophører. Lejligheden skal senest være opsagt den sidste dag i måneden.

Du opsiger ved at skrive en mail til os, hvori du skriver:

- Lejelighedens beliggenhed

- Dig navn

- Dato for opsigelse

 

2. Istandsættelse ved fraflytning

Du skal være opmærksom på, at du ifølge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejligheden og aflevere nøgler 14 dage før, opsigelsesvarslet udløber. Det skyldes, at lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind.

I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter. Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået. Hvis du har pligt til at istandsætte lejligheden ved fraflytning, betyder det, at du hæfter for istandsættelsen. Vestergaard Invest bruger vores håndværkere til at sætte lejemålet i stand hvorefter du betaler for regningen gennem din flytteopgørelse.

Du skal rengøre lejligheden inden fraflytning. Hvis lejligheden ikke lever op til vores standarder for rengøring, vil der blive pålagt et gebyr herfor.

 

3. Flyttesyn

Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig.

Samtidig med bekræftelsen af din opsigelse sender vi en indkaldelse til et flyttesyn. Flyttesynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort.

Ved flyttesynet gennemgår viceværten lejligheden og krydser af i en rapport, hvilket arbejder der skal udføres i lejligheden

 

4. Flytteopgørelse

En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer, blandt andet af dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet. Derudover tilbageholdesa conto-beløb til varme på 1.000 kroner, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger.

Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejde´t er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 6-8 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling.