Ejendomsadministration

Hos Vestergaard Invest tilbyder vi professionel håndtering af alle administrative og regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med din ejendom, uanset om det er bolig eller erhverv. Med vores store erfaring og ekspertise på området sikrer vi dig effektiv håndtering af din ejendom, hvor al gældende lovgivning i forhold til lejer, udlejer og offentlige myndigheder bliver overholdt.

Vores ydelser omfatter: 

  • Huslejeopkrævning
  • Rykkerprocedurer
  • Beregning og varsling af lejeforhøjelser
  • Udarbejdelse af vand-, varme- og andre forbrugsregnskaber
  • Kontakt til lejere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
  • Bogføring samt kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter 
  • Selskabsadministration 
  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Håndtering af indflytninger og fraflytninger herunder flytteafregninger
  • Ejendomsinspektør herunder byggesagsadministration

Professionel tilgang. Professionel service

Hos Vestergaard Invest anvender vi gennemarbejdede procedurer og guidelines for hver enkelt arbejdsopgave, så du er sikret professionel service, hvor alle tidsfrister bliver mødt, og individuelle behov tilgodeset. 

Juridisk sikkerhed 

Vi er specialiseret  i lejeretten og er jævnligt på kurser for at opdatere vores viden inden for lejeloven. Dette sikrer, at vi hele tid har en hånd på pulsen og kender de nyeste domme inden for lejefastsættelse, istandsættelse etc. Vi er på forkant med udviklingen inden for lejeret for at tilbyde dig og dine lejere den bedst mulige juridiske service.

Som medlem af Ejendomsforeningen Dammark lever vi op til etiske regler vedtaget af branchen, herunder adskillelse af egne og kunders økonomiske midler, og vi er naturligvis fuldt forsikrede.